Home

Welkom op de site van de Vereniging Oud Medewerkers KPN Regio Rotterdam.

De doelstelling van onze vereniging is:
Het onderhouden van contacten met oud-collega’s en het bedrijf.
Het beheren van het Houweling Telecom Museum.

Wie kunnen er lid worden?
Het lidmaatschap van onze vereniging staat open voor alle oud-medewerkers van KPN die gebruik maken van de SBR, VUT- of pensioenregeling van KPN. Ook de partners van oud-medewerkers zijn van harte welkom.

Oud-medewerkers voor wie KPN niet de laatste werkgever was kunnen onder bepaalde voorwaarden ook lid van onze vereniging worden.

Interesse of wilt u nadere informatie? Meldt u nu aan als lid door het invullen van het aanmeldingsformulier. Voor nadere informatie kunt u terecht bij één van de bestuursleden.

Overzicht activiteiten van de VOMKPNRT

– Het organiseren van de jaarlijkse ontmoetingsdag voor oud medewerkers en partners;

– Het houden van de jaarlijkse Algemene ledenvergadering;

– Hulpverlening bij het invullen van belastingformulieren van onze leden;

– Het bezoeken van zieke leden en verstrekken van een attentie hierbij;

– Het 4x per jaar uitgeven van een nieuwsbrief voor de leden;

– Het organiseren van rondleidingen door Rotterdam voor alle leden.

Voor de foto’s van de algemene leden vergadering van 2014 kunt u op onderstaande link klikken.

ALV VOMKPNRT 12-03-2014